Jak požádat o službu

Jak probíhá proces postupu přijetí

01

Žádost

Tím prvním  je vyplnění žádosti, kterou si můžete stáhnout níže. Žádost Vám také můžeme zaslat poštou nebo Vám ji může vyzvednout někdo blízký u sociální pracovnice Marie Poláškové, DiS. nebo u ředitelky domova.  Žádost není složitá na vyplnění, pokud si nebudete vědět rady, rádi Vám pomůžeme. Důležitý je podpis na konci žádosti, kterým potvrzujete správnost uvedených údajů v žádosti.
02

Příspěvek na péči

Máte-li přiznán příspěvek na péči, budeme potřebovat jeho obyčejnou kopii. Všechny tyto dokumenty nám prosím předejte buď osobně nebo poštou. Žádosti přijímá sociální pracovnice Marie Polášková, DiS. nebo v případě její nepřítomnosti ředitelka domova.
03

Posouzení a evidence

Po obdržení žádost posoudíme, a pokud bude vše v pořádku, založíme ji do naší evidence. Pokud někomu odmítneme přijmout žádost, pak tehdy, když nebudete naší cílovou skupinou a tudíž Vám nebudeme moci poskytnout náležitou sociální službu nebo nesplňujete věkovou hranici pro poskytnutí služby. O výsledku posouzení žádosti vás budeme informovat dopisem.
04

Přešetření

Pokud bude Vaše žádost přijata, sociální pracovnice si s Vámi domluví návštěvu u Vás doma, aby přešetřila, jak moc je Vaše současná sociální situace nepříznivá a v jaké míře pomoc potřebujete. Po tomto přešetření se dohodneme, zda naše služba je opravdu schopna naplnit Vaše potřeby, očekávání, zda jsme tím pravým poskytovatelem. Pokud zjistíme, že se nenacházíte v nepříznivé sociální situaci, nemůžeme Vaší žádosti vyhovět.

U odlehčovací služby probíhá sociální šetření přibližně 14 dní před plánovaným dnem zahájení pobytu. Zájemce doloží aktuální lékařskou zprávu, jsou mu předány vnitřní předpisy a doporučený soupis osobních věcí. 
05

Čekací lhůta

Na místo v domově se čeká. Naše kapacita je plně vytížena a místa se uvolňují jedině odchodem jiného klienta. Proto nelze z tohoto důvodu očekávat okamžité a rychlé řešení vaší situace. Je nezbytné počítat s tím, že rozhodující pro přijetí nového klienta je míra potřebné pomoci a podpory v nepříznivé sociální situaci, nikoliv datum podání žádosti.

 
06

Návštěva

Po výběru žadatele se domluvíme na návštěvě před přijetím, kde se upřesňují požadavky a očekávání obou stran. Na tuto návštěvu přijíždí sociální pracovnice. Před přijetím budeme chtít lékařské vyjádření k Vašemu zdravotnímu stavu. 
07

Zastoupení

Pokud už nebudete sami chtít vyřizovat záležitosti kolem přijetí nebo se už na tento úkol necítíte, mohou vás zastoupit vaši příbuzní, a to buď na základě plné moci nebo jako opatrovníci, určení soudem. Nový občanský zákoník přinesl novinku, že opatrovnictví nemusí být spojeno s omezením svéprávnosti, takže se už nemusíte cítit tímto způsobem zastoupení omezeni nebo poníženi.

Pokud zájemce nemá opatrovníka nebo zastoupení na plnou moc, jeho stav takové zastoupení vyžaduje a poskytnutí služby je akutní, může za něho podepsat smlouvu obec s rozšířenou působností (pro náš region jsou to obce Kyjov, Hodonín a Veselí nad Moravou) prostřednictvím jejich odboru sociálních věcí.

Dokumenty pro žadatele

Datum zveřejnění Název dokumentu Typ souboru Velikost souboru
01. 01. 2023 Žádost o poskytnutí služby - DS .pdf 323 kB Stáhnout
01. 01. 2023 Příloha k žádosti - DS .pdf 243 kB Stáhnout
01. 01. 2023 Vyjádření lékaře - DS .pdf 174 kB Stáhnout
01. 01. 2023 Žádost o poskytnutí služby - Odlehčovací služba .pdf 154 kB Stáhnout
01. 01. 2023 Příloha k žádosti - Odlehčovací služba .pdf 153 kB Stáhnout
01. 01. 2023 Vyjádření lékaře - Odlehčovací služba .pdf 163 kB Stáhnout
01. 01. 2023 Smlouva o poskytování služby .pdf 463 kB Stáhnout

Kdy Vám bude náš domov prospěšný?

  • Když nebudete zvládat péči o sebe, bude vám dělat potíže oblékání, obouvání, česání se, umývání, stříhání nehtů, holení, s koupáním a intimní hygienou Vám bude muset pomáhat také někdo další.
  • Když už nezvládnete postarat se o vlastní stravu, nezajdete si nakoupit, nepřipravíte si  jídla po celý den a máte potíž s jeho úpravou nebo i  konzumací.
  • Když potřebujete pomoci se vstáváním a usedáním, s chůzí, s pohybem po místnosti, po venku, nebo to sami nezvládnete vůbec, nedostanete se bez pomoci z domku nebo bytu.
  • Když potřebujete pomoci s braním léků, s ošetřováním různých neduhů nebo to sami nezvládnete vůbec, potřebujete pomoci s vyřizováním úředních věcí, s kontaktem s okolím, jste sami, cítíte se osamělí a máte strach, co s Vámi bude dál.

V případě zájmu nás můžete kontaktovat

sociální pracovnice, příjem žádostí domov pro seniory
Marie Polášková, DiS.

Další informace pro žadatele

top