Kdo jsme

Domov pro seniory Bažantnice

Jsme příspěvkovou organizací Jihomoravského kraje, která je zřízena podle § 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách dle Zřizovací listiny č.j. JMK 144877/2009 ze dne 17. 9. 2009. Provozuje sociální službu domov pro seniory, zaregistrovanou Krajským úřadem Jihomoravského kraje pod číslem 1780806 a odlehčovací službu, zaregistrovanou pod číslem 6405483.
 
 
Domov pro seniory Bažantnice

Mohlo by vás zajímat

top