Domov pro seniory

O službě

Posláním Domova pro seniory Bažantnice je poskytnout seniorům, kteří pro svou sníženou soběstačnost nemohou vést samostatný život ve svém domově, bezpečné a důstojné prostředí k jejich dalšímu životu prostřednictvím komplexu sociálních služeb.

Jak probíhá proces postupu přijetí

Naše služba není určena:

  • osobám, které se nenacházejí v nepříznivé sociální situaci.
  • osobám, které nepotřebují zajištění celodenní péče.
  • osobám trpících různými typy demence.
  • osobám, které potřebují osobní asistenci.
  • osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje léčení a ošetřování v lůžkovém zdravotnickém zařízení.
  • osobám s duševní poruchou, jejíž projevy by byly příčinou závažného narušení klidného soužití s ostatními klienty.
  • osobám závislým na alkoholu nebo jiných nealkoholových drogách, které by v důsledku závislosti narušovaly klidné soužití s ostatními klienty.
  • osobám s vrozenou úplnou hluchotou či slepotou, kteří vyžadují specifickou komunikaci, kterou nejsme schopni zajistit.
  • osobám s vrozenou mentální retardací a autismem.

Na čem stojí naše služby

Poskytované služby

Ubytování

Poskytování celoročního ubytování v jednolůžkových nebo dvoulůžkových pokojích. K dispozici je 76 jednolůžkových a 13 dvoulůžkových pokojů s vlastním příslušenstvím.

Stravování

Poskytování celodenní stravy. U obědů si mohou klienti vybrat 2x týdně ze dvou hlavních jídel - pro klienty se stravou normální a diabetickou bez dalšího omezení. Odběr stravy je podmínkou pobytu.

Základní sociálního poradenství

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Sociálně terapeutické činnosti

Aktivizační činnosti

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání neodkladných osobních záležitostí

Poskytnutí ošetřovatelské péče, bude-li potřebná

Zprostředkování dalších služeb jinými organizacemi

Mohlo by vás zajímat

top