Odlehčovací služba

O službě

Posláním odlehčovací služby je umožnit odpočinek, čas na regeneraci sil a vyřízení osobních záležitostí osobám, pečujícím o seniory, kteří vzhledem ke svému věku a zdravotnímu stavu potřebují pravidelnou, každodenní pomoc ve své domácnosti. Seniorům poskytujeme po časově omezenou dobu bezpečné a důstojné prostředí k pobytu prostřednictvím komplexu sociálních služeb.

Služby poskytujeme v dohodnutém termínu dle individuálních potřeb na základě smlouvy o poskytování služeb. Minimální doba pobytu v odlehčovací službě je 14 dní, maximální 3 měsíce po sobě jdoucí. Zájemci mohou svůj pobyt v odlehčovací službě během roku opakovat, ale celková doba pobytu v odlehčovací službě nesmí přesáhnout 180 dní za rok.

Jak probíhá proces postupu přijetí

Naše služba není určena:

  • osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje léčení a ošetřování v lůžkovém zdravotnickém zařízení.
  • osobám, trpícími různými typy demence.
  • osobám, s duševní poruchou, jejíž projevy by byly příčinou z narušení klidného soužití s ostatními klienty.
  • osobám, závislým na alkoholu nebo jiných nealkoholových drogách, které by v důsledku závislosti narušovaly klidné soužití s ostatními klienty.
  • osobám, s vrozenou úplnou hluchotou či slepotou vyžadující specifickou komunikaci, kterou nejsme schopni zajistit.
  • osobám, s vrozenou mentální retardací a autismem.

Na čem stojí naše služby

Poskytované služby

Ubytování

Jednolůžkové pokoje vybavené nábytkem, lednicí, televizorem a rychlovarnou konvicí.

 

Stravování

Celodenní stravování je zajištěno v rozsahu snídaně-oběd-svačina-večeře a u diabetické stravy 2. večeře. Dvakrát v týdnu si mohou klienti, kteří nemají žádnou dietu, vybrat ze dvou druhů jídel.

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Sociálně terapeutické činnosti

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání neodkladných osobních záležitostí

Služby péče

Služby péče jsou dostupné 24 hodin denně.
Odlehčovací služba neposkytuje zdravotní péči, tzn. že klient zůstává dále u svého praktického lékaře, který mu zajišťuje předpis léků, zdravotních pomůcek, vyšetření u odborných lékařů včetně odvozu sanitkou.

Mohlo by vás zajímat

top