Snažíme se vytvořit místo, kterému můžete říkat domov.

Posláním Domova pro seniory Bažantnice je poskytnout seniorům, kteří pro svou sníženou soběstačnost nemohou vést samostatný život ve svém domově, bezpečné a důstojné prostředí k jejich dalšímu životu prostřednictvím komplexu sociálních služeb.
V životě nemůžeme dělat velké věci. Můžeme dělat jen malé věci s velkou láskou.

Matka Tereza

Nepřehlédněte

Jak to u nás vypadá

top