Výběr žadatele k přijetí na uvolněné místo

Výběr žadatele k přijetí na uvolněné místo se posuzuje podle těchto kritérií

  • jaká je míra závislosti žadatele na péči jiné osoby
  • zda je možné zajištění péče v přirozeném prostředí žadatele za pomoci terénních služeb nebo jiné fyzické osoby
  • zda je vhodné současné bydlení pro běžný život žadatele (např. bezbariérovost)
  • zda není žadatel ohrožen sociálním vyloučením, tj. nemůže se bez pomoci dostat do společnosti, využít běžných služeb v přirozeném prostředí, setkávat se s vrstevníky

Náš domov nemůže řešit pouhou osamělost či pouze nevhodné bytové podmínky žadatelů, pokud jsou jinak soběstační nebo potřebují pomoc jen v omezené míře (např. jen přinést nákup nebo donést oběd), a dále nemůžeme u těchto žadatelů také řešit neutěšenou rodinnou situaci. 

Pro žadatele-seniory, kteří zatím potřebují jen málo pomoci, slouží pro vyřešení jejich sociální situace terénní služby v Hodoníně Homediss, Charita, různé kluby důchodců, sousedská výpomoc za úplatu, nebo bydlení v domě s pečovatelskou službou v místě bydliště či blízkém okolí.
top