Nepříznivá sociální situace

Nepříznivou sociální situací se rozumí situace, kdy věk a dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav omezuje duševní, smyslové a fyzické schopnosti žadatele natolik, že není schopen se sám o sebe postarat a je nutná pravidelná pomoc jiné fyzické osoby. Dále byly vyčerpány možnosti zajistit potřebnou pomoc a péči rodinou, blízkými osobami a dostupnými terénními službami (např. pečovatelská služba apod). V důsledku této nepříznivé sociální situace žadateli hrozí sociální vyloučení z běžného života společnosti v jeho přirozeném prostředí (např. běžný kontakt s vrstevníky, využívání běžně dostupných služeb, účast na kulturních a společenských akcích apod).
top