Projekt OP LZZ

01. 12. 2013

Projekt byl ukončen 30. 6. 2016 s následným schválením Závěrečné monitorovací zprávy. Zaměstnanci byli školeni v těchto oblastech a tématech.

SPECIFIKA PÉČE O KLIENTY
 • Práce s rizikem v sociálních službách
 • Manipulace s částečně nebo zcela imobilním klientem
 • Péče o osoby s Alzheimerovou chorobou
 • Přístup ke klientovi s demencí
 • Reminiscenční terapie
 • Terapeutická práce s tělem
Celkem bylo realizováno 29 školicích dní.

ROZVOJ OSOBNOSTI A KOMUNIKAČNÍCH DOVEDNOSTÍ PRACOVNÍKŮ
 • Zjišťování potřeb u nekomunikujících klientů
 • Asertivní jednání
 • Videotrénink interakcí
 • Syndrom vyhoření v pomáhajících profesích
 • Emoční inteligence
Celkem bylo realizováno 17 školicích dní.

MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI
 • Time management
 • Metody kvality v sociálních službách
 • Standard kvality č. 15
 • Koučování zaměstnanců v sociálních službách
 • Jak začít s fundraisingem
 • Jak na fundraisingový plán v sociálních službách
Celkem bylo realizováno 6 školicích dní.

Vzdělávání zajišťovala firma PROFIMA  EFFECTIVE s.r.o., Zlín. 
top