velikost písma

Kdo jsme?

Domov pro seniory Bažantnice je příspěvkovou organizací Jihomoravského kraje, která je zřízena podle § 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách dle Zřizovací listiny č.j. JMK 144877/2009 ze dne 17. 9. 2009. Provozuje sociální službu domov pro seniory, zaregistrovanou Krajským úřadem Jihomoravského kraje pod číslem 1780806 a odlehčovací službu, zaregistrovanou pod číslem 6405483.

Kapacita služby domov pro seniory je 102 lůžek a je poskytována celoročně nepřetržitě. K dispozici je 76 jednolůžkových a 13 dvoulůžkových pokojů s vlastním příslušenstvím. U jednolůžkových pokojů je i kuchyňka. 

Kapacita odlehčovací služby jsou 3 lůžka a je poskytována celoročně nepřetržitě v jednolůžkových pokojích.

Kdy Vám bude náš domov prospěšný?

 • když nebudete zvládat péči o sebe, bude vám dělat potíže oblékání, obouvání, česání se, umývání, stříhání nehtů, holení, s koupáním a intimní hygienou Vám bude muset pomáhat také někdo další,
 • když už nezvládnete postarat se o vlastní stravu, nezajdete si nakoupit, nepřipravíte si  jídla po celý den a máte potíž s jeho úpravou nebo i  konzumací
 • když potřebujete pomoci se vstáváním a usedáním, s chůzí, s pohybem po místnosti, po venku, nebo to sami nezvládnete vůbec, nedostanete se bez pomoci z domku nebo bytu
 • když potřebujete pomoci s braním léků, s ošetřováním různých neduhů nebo to sami nezvládnete vůbec, potřebujete pomoci s vyřizováním úředních věcí, s kontaktem s okolím, jste sami, cítíte se osamělí a máte strach, co s Vámi bude dál

Když toto všechno budete potřebovat a Vaše rodina už péči o Vás nezvládá a nestačí už ani pečovatelská služba, která k  Vám dochází, jste izolováni ve svém bytě nebo domku a nedostanete se ven, pak Vám můžeme pomoci - musí však být splněny všechny tyto výše uvedené nepříznivé okolnosti. Dále Vám musí být více než 60 let a musíte mít trvalý pobyt na území Jihomoravského kraje. Nepřijímáme žádosti tzv. do budoucna, pokud ještě naši pomoc nepotřebujete.

Jsme pobytová služba sociální péče – to znamená, že u nás budete bydlet, stravovat se a budeme se o Vás starat tam, kde to sami nezvládnete, a to celoročně, nepřetržitě.

Co vás ještě může zajímat?

 • Klienti si mohou vzít do domova své oblíbené předměty jako obrazy, nástěnné hodiny, květiny, upomínkové předměty aj. Koberce nejsou s ohledem na bezpečnost a hygienu povoleny. V domově se nemůžou chovat domácí zvířata. 
 • Strava je celodenní v rozsahu snídaně, oběd, svačina, večeře, popř. 2.večeře a připravuje se ve vlastní kuchyni
 • K dispozici je personál v přímé péči 24 hodin denně, včetně zdravotní sestry
 • Dochází k nám 2x týdně praktická lékařka, kdo chodí ke specialistům na pravidelné kontroly, odesíláme ho včetně sanitky. Nezajišťujeme ale registraci u zubních lékařů.
 • Máme zde řadu aktivizačních činností, tj. různá cvičení, tréninky paměti, výtvarnou dílnu, zábavná odpoledne, zpívání s harmonikou, besedy, vystoupení. Zajišťujeme návštěvu duchovních.
 • Návštěvy mohou přicházet denně od 7,00 do 21,00 hod., u dvoulůžkových pokojů není vhodná návštěva během výdeje a konzumace jídla, které je podáváno v pokojích klientů. Další popis života v domově naleznete v Domácím řádu zde.
 • Jsme registrovaná sociální služba, to znamená, že své služby nabízíme v souladu se zákonem o sociálních službách. Jsme zřízeni Jihomoravským krajem, který prozkoumává podmínky poskytování sociální služby a ručí za její kvalitu.

Naše působnost je především v okresech Hodonín a Břeclav. Přijímáme žadatele i z jiných částí Jihomoravského kraje, ale je nutné mít vazbu na Hodonínsko (máte zde rodinu, narodili jste se zde). Nepřijímáme žadatele, kteří trpí různou formou a stupni demence, naše registrace to neumožňuje.

Způsob podání žádosti, další podrobnosti včetně cen za služby se dozvíte na našich webových stránkách nebo dotazem u sociální pracovnice na telefonním čísle 518 321 834 nebo na e-mailové adrese socialni@ds-hodonin.cz.

O klienty se stará 62 zaměstnanců, z toho 39 zaměstnanců v přímé péči. Domov má vlastní kuchyni, prádelnu, úklid a údržbu zabezpečuje rovněž svými zaměstnanci.