velikost písma

Zákaz návštěv stále trvá

Ve 3. stupni protiepidemického systému (PES) jsou zařízení sociálních služeb pro návštěvy uzavřena. U tohoto zákazu jsou povoleny výjimky: návštěvy klientů v terminálním stadiu, návštěva klientů s omezením svéprávnosti, návštěva klientů, pokud to vyžaduje jejich psychický stav či sociální situace. Poslední výjimku posuzuje s klientem sociální pracovnice a vrchní sestra, po další konzultaci s lékařem povoluje ředitelka. Nově od 5.12.2020 do 12.12.2020 se zákaz návštěv nevztahuje na osoby, které při příchodu předloží doklad o negativním PCR testu starý max. 48 hodin, kteří prodělali onemocnění COVID 19 max. 90 dní před návštěvou a doloží o tom doklad. Dále se zákaz návštěv nevztahuje na osoby, které před návštěvou prodělají anitgenní POC test (nosní výtěr) s negativním výsledkem (text vládního usnesení zde) . Zde je sporné místo, které vyvolala včerejší tisková konference ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí.  Nové vládní usnesení nestanoví povinnost poskytovatelů sociálních služeb provádět testy všem návštěvám. Je to z časových, personálních a provozních důvodů nemožné a určitě se nedostane na všechny zájemce. Náš domov nyní pracuje na novém návštěvním řádu, který bude platit do doby, než se ČR dostane na 1.stupeň PES. Jeho znění zveřejníme co nejdříve včetně systému rezervace návštěv.  Ředitelka domova.