velikost písma

Služby

Domov pro seniory Bažantnice, p.o., poskytuje tyto sociální pobytové služby:

a) domov pro seniory (DS) - dle § 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, registrační číslo 1780806 Registru poskytovatelů MPSV

b) odlehčovací služba (OS) (od 1.1.2022) - dle § 44 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, registrační číslo 6405483 Registru poskytovatelů MPSV

Dokumenty potřebné k žádosti o poskytnutí těchto služeb naleznete v sekci Důležité informace - Dokumenty ke stažení.