velikost písma

Projekty

Projekt OP LZZ

Projekt ke stažení zde.

Projekt byl ukončen 30. 6. 2016 s následným schválením Závěrečné monitorovací zprávy. Zaměstnanci byli školeni v těchto oblastech a tématech:

SPECIFIKA PÉČE O KLIENTY:

 • Práce s rizikem v sociálních službách
 • Manipulace s částečně nebo zcela imobilním kinetem
 • Péče o osoby s Alzheimerovou chorobou
 • Přístup ke klientovi s demencí
 • Reminiscenční terapie
 • Terapeutická práce s tělem

Celkem bylo realizováno 29 školicíh dní.

ROZVOJ OSOBNOSTI A KOMUNIKAČNÍCH DOVEDNOSTÍ PRACOVNÍKŮ

 • Zjišťování potřeb u nekomunikujícíhc klientů
 • Asertivní jednání
 • Videotrénink interakcí
 • Syndrom yvhoření v pomáhajícíhc profesích
 • Emoční inteligence

Celkem bylo realizováno 17 školicích dní.

MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI

 • Time management
 • Metody kvality v sociálních službách
 • Standard kvality č. 15
 • Koučování zaměstnanců v sociálních službách
 • Jak začít s fundraisingem
 • Jak na fundraisingový plán v sociálních službách

Celkem bylo realizováno 6 školicích dní.

Vzdělávání zajišťovala firma PROFIMA  EFFECTIVE s.r.o., Zlín. 

Projekt OP ŽP

Domov pro seniory Bažantnice, příspěvková organizace, realizuje v době od 12.3.2018 do 29.6.2018 projekt "Zateplení budovy a výměna oken na p.č. 5952/1 v k.ú. Hodonín". Projekt jej spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti z Operačního programu Životní prostředí, prioritní osa 5 Energetické úspory, cíl 5.1. Snížit Energetickou náročnost veřejných budov a  zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie. Projektu bylo přiděleno číslo CZ.05.5. 18/0. 0/0.0/17_070/0005335. Realizátorem projektu je firma Hrušecká stavební s.r.o., Hrušky. Více o projektu zde

Stavba byla ukončena 7.9.2018 protokolárním převzetím a byl pro ni vydán kolaudační souhlas 24.9.2018 obecným stavebním úřadem Hodonín.