velikost písma

Ohlédnutí za rokem 2020

Každý rok se na jeho začátku ohlížíme, co všechno se událo v tom předchozím, jaké jsme měli akce, zážitky, a také plánujeme, co bychom mohli udělat v roce tomto. Letošní leden byl ale u nás covidový - nákaza se vplížila i mezi nás, a tak jsme naše ohlížení museli přesunout do bezpečné doby. I tak jsme se ale scházeli samostatně, po jednotlivých odděleních, abychom případnou další infekci nešířili napříč domovem. I když nás v roce 2020 spoutala protiepidemická nařízení, přesto jsme si užili spoustu pěkných aktivit.