velikost písma

Ohlédnutí za podzimem a zimou

V omezených protiepidemických podmínkách provozu jsem se snažili naše aktivity uspořádat tak, abychom nevystavovali  klienty přílišnému riziku nákazy, Činnosti se tak staly komornějšími, než tomu bylo za normálního stavu. Tak jsme uspořádali alespoň malé sportovní dny, podzimní a vánoční výzdobu a vánoční posezení, kde jsme klientům promítali on-line přání od dětí ze základních škol. Byly to moc hezké a dojemné vzkazy s přáními, aby vše brzy skončilo a vrátili jsme se k normálnímu životu.