velikost písma

Služby a úhrady

Odlehčovací služba klientům poskytne:

- Celoroční ubytování v jednolůžkových pokojích

- Celodenní stravování: je zajištěno v rozsahu snídaně-oběd-svačina-večeře, u diabetické stravy 2.večeře.).

- Služby péče:

  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
  • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • sociálně terapeutické činnosti
  • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání neodkladných osobních záležitostí

Služby péče jsou dostupné 24 hodin denně.

 ODLEHČOVACÍ SLUŽBA NEPOSKYTUJE ZDRAVOTNÍ PÉČI, tzn. že klient zůstává dálu svého praktického lékaře, který mu zajišťuje předpis léků, zdravotních pomůcek, vyšetření u odborných lékařů včetně odvozu sanitkou.

Kolik Vás bude pobyt stát?

Úhrada za pobyt v odlehčovací službě se skládá z:

  • úhrady za ubytování (bydlení, praní, žehlení a drobné opravy prádla, úklid)
  • úhrady za stravování (celodenní strava)
  • úhrady za péči

 

Ceník služby  od 1. 4. 2022
Ubytování  250,-/den
Strava 205,-/den
Péče 135,-/hodina