velikost písma

Historie

Zařízení existuje od r. 1977, kdy byla v hodonínské čtvrti Bažantnice dokončena výstavba osmipodlažní budovy, která nesla název „240 lůžek pro MěNV Hodonín“. Původně mělo toto dílo sloužit k ubytování mladších občanů jako tzv. “svobodárna“.  V dostupných pramenech se nedočteme, kdo a kdy vydal rozhodnutí o změně účelu budovy na Penzion pro důchodce, a taky to už dnes není podstatné.  V září r. 1977 se začali stěhovat první obyvatelé do dvoulůžkových obytných jednotek s vlastním příslušenstvím. Na svou dobu to bylo zařízení velmi moderní a průkopnické, protože  sociální služby seniorům do té doby reprezentovaly jen domovy důchodců.

V penzionu byl bohatý společenský život, jak se dovídáme z kronik, vedených od samotného počátku. Spokojenost obyvatel byla významně posílena rozhodnutím o snížení kapacity z původních 240 lůžek na polovinu, což v praxi znamenalo, že všechny dvoulůžkové pokoje byly převedeny na jednolůžkové. Zvýšil se tak standard ubytování a pohoda obyvatel. Od r. 1995 byl zahájen provoz domova důchodců o kapacitě 26 lůžek ve druhém podlaží penzionu, a tím byla dovedena péče o seniory v rámci jednoho zařízení do konce. Obyvatelé penzionu, kterým zdravotní stav znemožnil starat se o sebe v plné míře, mohli přejít do domova důchodců pod jednou střechou“, kde byla zajištěna komplexní péče se stálou službou zdravotníků.

Od 1. 1. 2007, kdy vešel v platnost zákon č.108/2006 Sb., o sociálních službách, byla sociální služba penzion pro důchodce zrušena a nahrazena službou domov pro seniory.