velikost písma

Služby a úhrady

Co Vám u nás zabezpečíme?

Domov pro seniory Bažantice poskytuje svým klientům tyto služby:

 • poskytování celoročního ubytování v jednolůžkových nebo dvoulůžkových pokojích
 • poskytování celodenní stravy. U obědů si mohou klienti vybrat ze dvou hlavních jídel (pro klienty se stravou normální a diabetickou bez dalšího omezení).
  (Odběr stravy je podmínkou pobytu.)
 • poskytování základního sociálního poradenství
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro  osobní hygienu
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • aktivizační činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání neodkladných osobních záležitostí
 • poskytnutí ošetřovatelské péče, bude-li potřebná
 • zprostředkování dalších služeb jinými organizacemi

Kolik Vás bude pobyt stát?

Úhrada za pobyt v Domově pro seniory Bažantnice se skládá z:

 • úhrady za ubytování (bydlení, praní, žehlení a drobné opravy prádla, úklid)
 • úhrady za stravování (celodenní strava)
 • úhrady za péči

Úhradu za ubytování a stravu hradí klient ze svého příjmu (důchodu). Přitom platí, že mu musí zůstat 15% z jeho příjmu, tj. nejčastěji z jeho důchodu. Pokud by mu tato částka nezůstávala, musí poskytovatel částku úhrady snížit tak, aby byl 15% zůstatek z příjmu klienta zachován. Doplatek do výše skutečné úhrady bude poskytovatel požadovat od rodiny klienta.

Úhradu za péči hradí klient ze svého příspěvku na péči, který dle zákona o sociálních službách patří poskytovateli v plné výši. Pokud klient příspěvek na péči nepobírá, hradí si poskytnuté úkony péče ze svého příjmu (důchodu). 

Výše úhrad podle typů ubytování a stravy od 1. 2. 2023

Typ ubytování a stravy Ubytování Strava  Úhrada/měs.
Jednolůžkový s celodenní stravou 8.400,- 7.050,-- 15.450,-
Dvoulůžkový s celodenní stravou 7.950,- 7.050,- 15.000,-

 Denní úhrady podle typů ubytování a stravy od 1. 2. 2023 

Typ ubytování a stravy Ubytování Strava  Úhrada/den
Jednolůžkový s celodenní stravou 280,- 235,- 515,-
Dvoulůžkový s celodenní stravou 265,- 235,- 500,-

K těmto základním sazbám je nutno připočítat výši příspěvku na péči, kterou klient odevzdává v plné výši Domovu pro seniory.

Kromě vlastního nábytku si mohou klenti vzít následující elektrické spotřebiče, jejichž provoz spadá do úhrady za ubytování:

 • lednička
 • rychlovarná konvice
 • vysoušeč vlasů
 • televize, počítač
 • rozhlasový přijímač, přehrávač CD
 • mikrovlnná trouba

Všechny povolené elektrické spotřebiče  musí  splňovat bezpečnostní předpisy, musí být schváleného typu dle příslušných technických norem České republiky. Tímto chceme předejít používání zastaralých nebo nekvalitních výrobků nejasného původu, které mohou ohrozit bezpečnost klientů.

Do Domova pro seniory Bažantnice není dovoleno brát tyto spotřebiče:
pračku, elektrickou troubu, elektrické nebo plynové sporáky, plynové vařiče, fritovací hrnec, různé další spotřebiče na přípravu stravy (mixery, roboty), vysavač a další spotřebiče, jejichž používání je vzhledem k poskytovaným službám zbytečné.