Domov pro seniory Bažantnice, příspěvková organizace, realizuje v době od 12.3.2018 do 29.6.2018 projekt "Zateplení budovy a výměna oken na p.č. 5952/1 v k.ú. Hodonín". Projekt jej spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti z Operačního programu Životní prostředí, prioritní osa 5 Energetické úspory, cíl 5.1. Snížit Energetickou náročnost veřejných budov a  zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie. Projektu bylo přiděleno číslo CZ.05.5. 18/0. 0/0.0/17_070/0005335. Realizátorem projektu je firma Hrušecká stavební s.r.o., Hrušky. Více o projektu zde 

 

Stavba byla ukončena 7.9.2018 protokolárním převzetím a byl pro ni vydán kolaudační souhlas 24.9.2018 obecným stavebním úřadem Hodonín.

sponzoři