O projektu zde 

Projekt byl ukončen 30. 6. 2016 s následným schválením Závěrečné monitorovací zprávy. Zaměstnanci byli školeni v těchto oblastech a tématech:

SPECIFIKA PÉČE O KLIENTY:

 • Práce s rizikem v sociálních službách
 • Manipulace s částečně nebo zcela imobilním kinetem
 • Péče o osoby s Alzheimerovou chorobou
 • Přístup ke klientovi s demencí
 • Reminiscenční terapie
 • Terapeutická práce s tělem

Celkem bylo realizováno 29 školicíh dní.

 

ROZVOJ OSOBNOSTI A KOMUNIKAČNÍCH DOVEDNOSTÍ PRACOVNÍKŮ

 • Zjišťování potřeb u nekomunikujícíhc klientů
 • Asertivní jednání
 • Videotrénink interakcí
 • Syndrom yvhoření v pomáhajícíhc profesích
 • Emoční inteligence

Celkem bylo realizováno 17 školicích dní.


MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI

 • Time management
 • Metody kvality v sociálních službách
 • Standard kvality č. 15
 • Koučování zaměstnanců v sociálních službách
 • Jak začít s fundraisingem
 • Jak na fundraisingový plán v sociálních službách

Celkem bylo realizováno 6 školicích dní.

 

Vzdělávání zajišťovala firma PROFIMA  EFFECTIVE s.r.o., Zlín. 

sponzoři