Připravujeme na červen

4.6. předání relaxační místnosti k užívání

5.6. beseda - fototerapeutická a relaxační místnost

6.6. římskokatolická bohoslužba

7.6. zábavné odpoledne - vědomostní hra Riskuj

13.6.posezení v bažantnické hospůdce

18.6. grilování 

19.6. turnaj v pétanque v S-centru Na Pískách

21.6. literární odpoledne - Karel Hynek Mácha

27.6. římskokatolická bohoslužba

28.6. putování po poutních místech - Zelená Hora

sponzoři