Co chystáme v květnu

-  Hodinka relaxace

- Jarní zpívání  vystoupení mateřské školy 

- soutež Riskuj s dobrovolníkem

- Putování po poutních místech

- Beseda o osvobození Československa

- Posezení v cukrárně

- Bohoslužby 

sponzoři