Klientem domova se stáváte podpisem smlouvy o poskytnutí služby sociální péče. Tomu předchází návštěva naší sociální pracovnice a klíčového pracovníka u Vás doma nebo na jiném místě, kde čekáte na přijetí. Klíčový pracovník je zaměstnanec domova, který bude po dobu pobytu v domově Vaším patronem, který Vás bude pravidelně navštěvovat a zjišťovat Vaše potřeby a cíle. Abychom se na Váš příchod mohli dobře připravit, je tato návštěva nutná.

Sociální pracovnice s Vámi provede pohovor, zodpoví Vám všechny dotazy, které se budete ohledně pobytu v domově mít a předá Vám dokumenty:

  • výtisk smlouvy k seznámení
  • Domácí řád
  • Pravidla pro tvorbu úhrady za pobyt
  • Pravidla pro rozsah poskytované péče
  • Přehled aktivizačních činností
  •  Seznam doporučených věcí a vizitku s kontakty

abyste tak předem věděli o podmínkách pobytu u nás. S těmito dokumety se samozřejmě mohou seznámit i Vaši blízcí, poradit Vám nebo se u nás informovat na nejasnosti. 

Na návštěvě také domluví termín nástupu.

 

V určený den a hodinu Vás bude na recepci očekávat klíčový pracovník, který Vás zavede k řediteli k sepsání smlouvy. 

sponzoři