Jak se stát naším klientem

Jestliže jste se rozhodli, že náš domov by byl tím pravým místem, kde byste chtěli trávit svůj život, velmi nás tím poctíte. K tomu, abyste se stali našimi klienty, je nutno překonat několik administrativních překážek.

 

Tou první je vyplnění žádosti, kterou si můžete stáhnout zde nebo v sekci Dokumenty, kde jsou další užitečné dokumenty k životu v domově. Žádost vám také můžeme zaslat poštou nebo vám ji může vyzvednout někdo blízký u sociální pracovnice Mgr. Kateřiny Hubalíkové nebo u ředitelky domova.  Žádost není složitá na vyplnění, pokud si nebudete vědět rady, rádi vám pomůžeme. Důležitý je podpis na konci žádosti, kterým potvrzujete správnost uvedených údajů v žádosti a dáváte souhlas se zpracováním osobních údajů.

 

Další administrativní věcí je Vyjádření lékaře, opět ke stažení zde nebo v sekci Dokumenty – vyplní ho váš praktický lékař nebo lékařka. Pobýváte-li dlouhodobě v nemocnici na lůžkách dlouhodobé péče (v Hodoníně na oddělení OOP), pak tiskopis vyplní váš ošetřující lékař nebo lékařka.

 

Máte-li přiznán příspěvek na péči, budeme potřebovat jeho obyčejnou kopii. Všechny tyto dokumenty nám prosím předejte buď osobně nebo poštou. Žádosti přijímá sociální pracovnice Bc. Eva Pospíšilová nebo v případě její nepřítomnosti ředitelka domova.

 

Po obdržení žádost posoudíme, a pokud bude vše v pořádku, založíme ji do naší evidence. Pokud někomu odmítneme přijmout žádost, pak tehdy, když nebudete naší cílovou skupinou a tudíž vám nebudeme moci poskytnout náležitou sociální službu nebo nesplňujete věkovou hranici pro poskytnutí služby. O tomto se dočtete v odkazu Naše poslání a cíle. O výsledku posouzení žádosti vás budeme informovat dopisem. Pokud bude Vaše žádost přijata, sociální pracovnice si s Vámi domluví návštěvu u Vás doma, aby přešetřila Váš současný sociální, bytový a zdravotní stav, tj. zjistila, jak moc je Vaše současná sociální situace nepříznivá.

Po tomto přešetření se dohodneme, zda naše služba je opravdu schopna naplnit Vaše potřeby, očekávání, zda jsme tím pravým poskytovatelem. 

 

Na místo v domově se čeká. Naše kapacita je plně vytížena a místa se uvolňují jedině odchodem jiného klienta. Proto nelze z tohoto důvodu očekávat okamžité a rychlé řešení vaší situace. Je nezbytné počítat s tím, že rozhodující pro přijetí nového klienta je míra nepříznivé sociální situace, nikoliv datum podání žádosti.

Pokud už nebudete sami chtít vyřizovat záležitosti kolem přijetí nebo se už na tento úkol necítíte, mohou vás zastoupit vaši příbuzní, a to buď na základě plné moci nebo jako opatrovníci, určení soudem. Nový občanský zákoník přinesl novinku, že opatrovnictví nemusí být spojeno s omezením svéprávnosti, takže se už nemusíte cítit tímto způsobem zastoupení omezeni nebo poníženi.

Pokud zájemce nemá opatrovníka nebo zastoupení na plnou moc, jeho stav takové zastoupení vyžaduje a poskytnutí služby je akutní, může za něho podepsat smlouvu obec s rozšířenou úůsobností (pro náš region jsou to obce Kyjov, Hodonín a Veselí nad Moravou) prostřednictvím jejich odboru sociálních věcí.

 

Výběr žadatele k přijetí na uvolněné místo se posuzuje podle těchto kritérií:

 

  • aktuální sociální situace 

-  zda je možné zajištění péče v přirozeném prostředí žadatele za pomoci terénních    služeb nebo  jiné fyzické osoby,
-  zda je vhodné současné bydlení pro běžný život žadatele (např. bezbariérovost),
-  jaká je míra závislosti žadatele na péči jiné osoby

- zda není žadatel ohrožen sociálním vyloučením, tj. nemůže se bez pomoci dostat do společnosti, využít běžných služeb v přirozeném prostředí, setkávat se s vrstevníky...

  • zdravotní stav (posuzujeme míru potřebnosti péče, která se odvíjí od zdravotního stavu)

 

Náš domov nemůže řešit pouhou osamělost či pouze nevhodné bytové podmínky žadatelů, pokud jsou jinak soběstační nebo potřebují pomoc jen v omezené míře (např. jen přinést nákup nebo donést oběd), a dále nemůžeme u těchto žadatelů také řešit neutěšenou rodinnou situaci. 

Pro žadatele-seniory, kteří zatím potřebují jen málo pomoci, slouží pro vyřešení jejich sociální situace terénní služby (v Hodoníně např. Homediss, Charita), různé kluby důchodců, sousedská výpomoc za úplatu, nebo bydlení v domě s pečovatelskou službou v místě bydliště či blízkém okolí. 

sponzoři