Trénink paměti s U3V

Poněkud záhadná zkratka U3V byla pro nás rozšifrována v dubnu 2015 - znamená Univerzita třetího věku. Masarykova univerzita v Brně, která provozuje tuto univerzitu, nám nabídla využít jeden její studijní program - Trénink paměti. Za finanční pomoci Jihomoravského kraje tak naši klienti mohli prožít šest jedinečných a milých setkání při odhalování tajemství naší paměti. Udělali spoustu nápaditých cvičení, zazpívali si při kytaře, naučili se zpaměti básně, osvojili si řadu pomůcek, jak na paměť vyzrát. Lektoři byli vtipní, pozorní, milí. Na závěr pak proběhlo slavnostní předání osvědčení o absolvování - jako na skutečné vysoké škole.

sponzoři